ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่:27 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: adminssrbureau