ประชุมสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือจัดการประชุมภายในสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของกลุ่มงาน (บท. ทน.กท.กบ.) ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ชั้น 3 อาคาร 162 ปีกรมเจ้าท่า

วันที่:18 ตุลาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่