วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

⚓ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า⚓
กรมเจ้าท่า จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ” วันวานที่พากเพียร..วันเกษียณที่ภาคภูมิ ” เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
วันที่ 26 กันยายน 2565 กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการของกรมเจ้าท่า ประจำปี 2565 โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการของกรมเจ้าท่า ที่ได้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการในปี 2565 นี้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 60 ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 32 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 26 ท่าน และพนักงานราชการ จำนวน 2 ท่าน
สำหรับในปี 2565 นี้ผู้เกษียณอายุราชการของกรมเจ้าท่า ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดในภารกิจของกรมเจ้าท่า ประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถตลอดชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงความรักและความห่วงใย แด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ สมดั่งคำที่ว่า ” วันวานที่พากเพียร..วันเกษียณที่ภาคภูมิ “
___________________
27 กันยายน 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 กันยายน 2565

เข้าชม:87

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่