ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 172 /2565 เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชน ต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

วันที่:15 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 84

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่