ประกาศกรมเจ้าท่า 121/65 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการเฉพาะและชั่วคราวตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่:13 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 54

ข้อมูลโดย: adminssrbureau