ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรองรับการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรองรับการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตโดยกฎหมายดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

วันที่:09 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 77

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่