ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธ์รัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนยูเครน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธ์รัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนยูเครน โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิเช่น ผู้แทนจากสมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเรือไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัท สมุทรทิพย์ จำกัด บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท บางกอกคาแนล จำกัด บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟอร์รี่เกาะช้าง จำกัด บริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปราณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร และเจ้าหน้าที่ สทบ. สกม. สมร. สปว. จภ.1-7 และจภ.สาขา ซึ่งเข้าร่วมประชุมณ ห้องวิสูตรสาครดิษฐ อาคาร 162 ปี ชั้น 4 และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยในที่ประชุมได้ทราบถึงความเป็นมาในการยกเว้นค่าธรรมเนียม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สงครามที่ทำให้ราคาน้ำมัน และต้นทุนประกอบการของผู้ประกอบการสูงขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและชื่นชมการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

วันที่:27 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 65

ข้อมูลโดย: adminssrbureau

แกลเลอรี่