หน้าแรก

%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad
%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3
%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b8
banner-01
banner-02
slide1

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
เบอร์ติดต่อ 02-2331311-8 ต่อ 293

แบบวัดการรับรู้ EIT

คลิกที่นี่ สำหรับ PC

งานบริการ

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
42
เดือนนี้
2,943
สัปดาห์นี้
581
ทั้งหมด
19,909